Andebølle SoLaug

Andebølle SoLaug oprettes og nedlægges hvert år …

“Po Ingen” ved Andebølleskovvej

… og her i 2017 er det tiende gang, at vi opretter et SoLaug. Andebølle SoLaug opdrætter grise til laugets medlemmers eget brug på ”Po Ingen”. “Po Ingen” er navnet på stedet på Andebølle Skovvej, hvor vi opdrætter grisene. Det ejes af Erik og Pia, der har stillet det til fri rådighed for SoLauget. Der er i alt plads til 12 fritgående grise ved fodertrugene.

I april måned indkalder det afgående SoLaugs formand til stiftende møde i laughuset, hvor det kommende SoLaugs vedtægter godkendes og bestyrelsen vælges.

Alle, der er interesseret i at have en halv eller hel gris, møder frem og melder sig til. I 2022 indbetalte vi 1.600 kr. pr. ½ gris. Oven i dette kom også en individuel afregning med slagteren vedrørende slagtning og udskæring, røgning osv.

Når grisene er slagtet gøres regnskabet op, så alle betaler den samme kilopris. Som regel får vi lidt penge tilbage. Der ud over betaler vi hver især for slagtningen og parteringen af vor egen gris. Vi skiftes til at passe grisene efter en pasningsplan. Som regel er vi så mange med i SoLauget, at det for de fleste bliver til en uges pasning pr ½ gris.

Læs videre!