Formålet

Vi laver også arrangementer. Her er ét, hvor overskuddet gik til forsamlingshuset

Det er Andebølle lokalråds formål at arbejde for at …

  • skabe mere liv og trivsel i lokalområdet.
  • bevare og udvikle områdets ressourcer og værdier.
  • gøre Andebølle og områderne omkring Andebølle mere attraktive for beboere og kommende tilflyttere.

Og som et kommunalt godkendt lokalråd mødes vi med medlemmer af kommunalbestyrelsen én gang om året. Lige som vi også mødes med repræsentanter for kommunens øvrige lokalråd. Læs mere …!

Vi hjalp til ved forsamlingshusets generalforsamling

Læs mere …!