Nyhedsbrev

Få et nyhedsbrev, når der sker noget!

Vi sender af og til mails ud om aktivteter, der sker i Andebølle, hvis du vil på postlisten – og ikke er der allerede – så send en mail til johan@rosenring.dk om det!

Den afgående bestyelse for landsbyforeningen aflægger beretning på Årsmødet 2017

Vi ser det som en vigtig opgave at sørge for positiv omtale af Andebølle – og sørge for at Andebølle fremstår – værdisat – som et aktivt og positivt sted at bo. Vi vælger derfor at henvende os til pressen, når vi ser en mulighed.

Musikarrangementet i forsamlingshuset ved Årsmødet 2017

Der sker kun dét i vores lokalområde, som vi selv sætter i gang!