Totalbanken

Her ses Eva Metum Bærentsen fra Totalbanken ved skulpturen af KoelbjergManden i Andebølle. Hvis du har spørgsmål af finansiel og økonomisk karakter, er du velkommen til at kontakte hende på telefon 63 457 231 eller mail emb@totalbanken.dk

Andebølle Lokalråd og Totalbanken i Vissenbjerg har et usædvanligt og nyskabende samarbejde.

Samarbejdet skal styrke fælles interesseområder, hvor de to parter vil hjælpe hinanden, hvor det er passende. For begge parter gælder det nemlig, at de ønsker at deres lokalområde skal være levende, initiativrigt og under positiv udvikling!

I aftalen er der nye muligheder for Andebøllerne. Blandt andet får vi nogle gode tilbud fra banken – og mulighed for at trække på bankens finansielle viden og knowhow.

I den forbindelse er der lavet en aftale om, at Eva Metum Bærentsen, der er rådgiver i banken, bliver kontaktperson i Andebølle. Andebøllerne er velkomne til frit at kontakte hende med spørgsmål af finansiel og økonomisk karakter – også selv om de ikke er kunder i Totalbanken.

Parterne ser aftalen som et udviklingsprojekt, der evalueres og opdateres på møder én gang hvert halve år.

Aftalen løber et år, hvorefter den kan fornyes.