Specielt i Andebølle

I Andebølle har vi et par specielle ting, vi også gerne vil fremhæve, når vi skal fortælle om vor landsby.

Det drejer sig om 2 skulpturer og en mindesten, der på hver deres måder giver et signal om Andebølles særkende.

Andebølle Mose

Det drejer sig dels om en træskulptur af KoelbjergManden – udført af den lokale kunstner Allan Bo Jensen. Allan Bo Jensen er træskulptør og bosiddende på Vejruphuse godt 8 km fra Andebølle. Det er et særkende, at Anebølle er beliggende i et område, hvor det ældst kendte menneske i Norden, Koelbjergmanden, levede sit liv – og blev fundet i gå-afstand fra landsbyen. Man kan opleve historiens vingesus i bakkerne omkring Andebølle! Læs mere om skulpturen af Koelbjergmanden – Klik her!

Der næst drejer det sig om jernskulpturen ”Maple Key” – Ahornfrø – af den russiske kunstner Sergey Karev. Det er ligeledes et særkende, at en lille landsby som Andebølle har et værk stående af en internationalt anerkendt russisk kunster. En skulptur, der blandt symboliserer, at vi ikke kun er os selv nok, men gerne vil sprede vor frø ud i verden. Læs mere om Maple Key her.

Og endelig handler det om mindestenen for Dines Hansen og de øvrige aktive medborgere gennem tiden i Andebølle. Med mindestenen ønsker vi at signalere, at Andebølle er – og har været – en by med aktive mennesker, der gerne vil gøre en forskel – for sig selv og for sit lokalområde. Læs mere om mindestenen – klik her!