Om mindestenen for Dines Hansen

Mindestenen for Dines Hansen

Mindestenen står på hjørnet Andebøllevej /Bygaden.

I tiden 1713-1787 levede Dines Hansen på Drudgaard i Andebølle. Drudgaard står her i øvrigt stadig i dag.

Kort fortalt havde en del af bønderne heromkring været selvejere siden Arilds tid. Men i 1628 pillede lensmanden ved deres status, og der opstod en konflikt. Det førte til en 140 år lang strid. I 1768 lykkedes det Dines Hansen fra Andebølle – sammen med Niels Christensen fra Skalbjerg – at få afsluttet sagen med sejr til de 36 stædige og udholdende bønder her fra området. De fik deres rettigheder tilbage.

Hermed var Dines Hansen faktisk med til en del af det forarbejde, der senere i 1788 førte til stavnsbåndets ophævelse.

Dette ”selvejerskab” er også i dag kendetegnende for Andebølle – og de mange aktiviteter i byen er netop baseret på, at vi selv hver især på hver vores måde tager ejerskab for os selv, vores landsby og vort nærområde – og dets nærmiljø, aktiviteter og udvikling.

Forudsætningen for et godt fællesskab er, at hver af de deltagende føler personligt ejerskab for, at her skal være godt at være. Når det personlige ejerskab – og Andebøllernes forskellige ressourcer – udmøntes i et levende fællesskab bliver mange ting mulige.
Sådan er det i Andebølle!

Stenen er rejst af Andebøllerne i forbindelse med Andebølle Ka’ Da’, 2018.

Læs historien om Dines Hansen – Klik her!

Læs om finansieringen af stenen – Klik her!