Historien om Dines Hansen 2.

Området med mindestenen

På et tidspunkt blev de stævnet for ulovlig skovhugst, men frikendtes ….., og det var muligvis den sejr, der gav dem modet til at tage det brændende spørgsmål om hoveriet op i 1712.

Vigtigst for dem var afskaffelsen af hoveriet. De blev tvunget til hoveri i samme omfang som fæstebønderne og ikke kun ¼. Denne sag fik de også medhold i…..

Men forholdene blev efterhånden mere og mere utålelige. De blev pålagt flere og flere byrder. De klagede til kongen men fik i stedet for i 1738 ordre til at bevise deres påståede selvejerrettigheder.

Men endelig – en generation senere – i 1764 skete der imidlertid noget, som gav de 36 bønder nye muligheder. Kongen begyndte at afvikle ryttergodserne. Ved en auktion i Odense solgte han hele det fynske ryttergods, og bønderne bød på herligheden – (altså deres jord, som var overejet af kongen).

Der gik et par år med ansøgninger med svingende udbytte, og da de til sidst ikke hørte noget fra regeringen, sendte bønderne deres to repræsentanter Dines Hansen og Niels Christiansen til København, hvor Dines Hansen forfattede en ny ansøgning.

Den blev imødekommet – og de fik eftergivet en fjerdedel af købesummen.De 36 bønder følte sig nødsaget til at indgå afgørelsen. De var udmattede efter så mange års kamp, og de vidste at kongen havde magten og dermed retten. Og så endelig i 1768 kunne de nu købe kongens rettigheder i gårdene. De fik tilsammen eftergivet 9046 rigsdaler 89 skilling af den samlede købesum på 36187 rdl. 69 sk. (1 rigsdaler er lig med 2 kroner).

Det var en sejr, der skabte præcedens for bønder i andre sogne, som fik samme eftergivelse.

Dines Hansen har givetvis været en betydelig bondemand. Han udførte et ihærdigt og besindigt arbejde, og han har haft både det talte og det skrevne ord i sin magt. Og så har han næret de andres tillid. Han var en af dem, der gik forrest og gjorde en forskel.

20 år senere i 1788 startede stavnsbåndets ophævelse, og vi vil i al beskedenhed tilskrive Dines Hansen en del af æren. Sammen med de andre bønder tog de kampen op og banede vejen for forandringer og demokrati.