Andebøllevej 212

Det gamle hus på Andebøllevej 212

Lige ved siden af Andebølle Forsamlingshus på Andebøllevej 212 lå der et gammelt forfaldent hus på en stor grund, der gennem de seneste år var vokset godt til.

Andebølle Lokalråd tog i august 2019 – i samarbejde med bestyrelsen for Andebølle Forsamlingshus – initiativ til en pengeindsamling i Andebølle, som skulle bruges til køb af den her omtalte grund Andebøllevej 212. I 2020 blev grunden købt – og huset revet ned.

Formålet ved købet var at skabe et udendørs rekreativt supplement til forsamlingshuset, hvor Andebølle-borgere i alle aldre kunne komme, mødes og indgå i aktive fællesskaber i det smukke naturområde.

Det var hensigten at skabe en ramme til væren, nærhed og fordybelse, til undersøgelse, læring og naturforståelse – og til samvær, udveksling og leg & kreativitet – i, og i samspil med, områdets righoldige natur.

Derudover var det også hensigten at skabe plads til lidt flere biler omkring forsamlingshuset på en lille del af grunden.

Der er nu en arbejdsgruppe, der er i gang med at ansøge om penge til opbygning af rekreative faciliteter til glæde for gamle og unge Andebøller på grunden.

Hvis du vil vide mere eller være med i gruppen kan du kontakte Erik på ehs1@live.dk eller Anne på anne.bloch.abp@gmail.com

Mere info følger efterhånden som tingene udvikler sig.

Andebøllevej 212 lige efter at huset er fjernet.